Sunday, October 21, 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Excel Add-in – Questions and Answers (Validation Logic)

Microsoft Dynamics AX 2012
Excel Add-in – Questions and Answers (Validation Logic)
 
Purpose: The purpose of this document is to provide answers to frequently asked questions related to Microsoft Dynamics AX 2012 Excel Add-in.
 
Question: How does Microsoft Dynamics AX 2012 Excel Add-in implement Validation Logic?
 
Answer: The way the system implements Validation logic in Excel Add-in varies depending on AIF proxy classes implementation for particular business entities. In this document to illustrate main concepts I will use General journal (LedgerJournalTrans) business entity in Microsoft Dynamics AX 2012. Also some special controls for interactive validation are provided in Excel Add-in for certain types of information, for example, financial dimensions combinations.
 
Details
 
LedgerJournalTrans Table in Microsoft Dynamics AX 2012 has corresponding AxLedgerJournalTrans AIF Proxy class. All AIF Proxy classes extend AxInternalBase class. AxInternalBase class in its turn implements some core methods related to data manipulation. One of core methods in AxInternalBase class is doSave method. Focusing on Validation logic in this investigation we'll take a closer look at validateFields and validateWrite methods where Validation logic is usually implemented.
 
General journal
 
Rich Client
 
Out-of-the-box in Rich Client on a Form when you change the value for certain field and move the focus to another field the system does auto-save of record and at this time the validation is performed
 
For example, if Currency value is changed on General journal line the system may throw validation error
 
In this particular case X++ validation logic was executed and as the result the user will see the following error
 
Call stack:
<![if !supportLists]>-          <![endif]>Classes\LedgerJournalEngine\currencyModified
<![if !supportLists]>-          <![endif]>Forms\LedgerJournalTrandDaily\Data Sources\LedgerJournalTrans\Fields\CurrencyCode\Methods\modified
 
In some cases validation errors may be caused by data model itself and not X++ validation logic
 
"The currency ALX does not exist" was caused by Relation between Currency and LedgerJournalTrans Tables
 
Tables\LedgerJournalTrans\Relations\Currency
 
X++ validation logic related to LedgerJournalTrans Table can be found in validateField and validateWrite method. validateField is executed when any field is changed and validateWrite method is executed for the entire record upon save 
 
Tables\LedgerJournalTrans\Methods\validateField
 
Tables\LedgerJournalTrans\Methods\validateWrite (validateWrite_Server)
 
Call Stack:
<![if !supportLists]>-          <![endif]>Tables\LedgerJournalTrans\ Methods\validateWrite
<![if !supportLists]>-          <![endif]>Forms\LedgerJournalTransDaily\Data Sources\LedgerJournalTrans\Methods\validateWrite
<![if !supportLists]>-          <![endif]>Forms\LedgerJournalTransDaily\Data Sources\LedgerJournalTrans\ Methods\leaveRecord
 
The principal difference between Rich Client and Excel Add-in is that in Rich Client some code is executed on the client which allows for interactive data validation (stateful behavior) and Excel Add-in will have to go through formal AIF interface every time the data is published into Microsoft Dynamics AX 2012 (stateless behavior). Please note that when you deal with Form in Rich Client you already deal with predefined dataset as opposite to Excel Add-in where you have to define your dataset first. That's why in Rich Client it's possible to execute Validation logic from Form interactively.
 
Excel Add-in
 
AxLedgerJournalTrans AIF Proxy class implements Validation logic in validateField and validateWrite methods
 
Classes\AxLedgerJournalTrans\Methods\validateField
 
Classes\AxLedgerJournalTrans\Methods\validateWrite
 
Please note that validateField and validateWrite methods in AxLedgerJournalTrans AIF Proxy class will eventually trigger validateField and validateWrite methods in LedgerJournalTrans Table
 
Currently out-of-the-box in Microsoft Dynamics AX 2012 R2 (September CTP) LedgerGeneralJournalService Web Service and LedgerJournalTrans Table can't be used due to error shown below
 
General journal – Add Data (LedgerGeneralJournalService)
 
General journal – Add Tables (LedgerJournalTrans)
 
That's why for the sake of General journal Validation logic demo I'll use Microsoft Dynamics AX 2012 FPK
 
Example of X++ validation logic error
 
Before publishing
 
After publishing
 
Example of data model validation logic error
 
Before publishing
 
After publishing
 
Excel Add-in also provides special controls for interactive validation for certain types of information. For example, financial dimension combination may be validated using "Select dimension attribute values" control
 
 
 
Please note that Segmented control in Rich Client shows different value lookup (Ledger account, Vendor, Customer, etc} depending of Account type = {Ledger, Vendor, Customer, etc}, however corresponding "Select dimension attribute values" control in Excel Add-in is only tailored for Ledger accounts 
 
Versions: Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 FPK
 
Tags: Dynamics ERP, Dynamics AX 2012, Excel, Dynamics AX 2012 Excel Add-in, Data Import, Data Conversion, Data Migration, Application Integration Framework, Question, Answer, Validation Logic.
 
Note: This document is intended for information purposes only, presented as it is with no warranties from the author. This document may be updated with more content to better outline the issues and describe the solutions.
 
Author: Alex Anikiev, PhD, MCP

6 comments:

 1. chung cư 89 phùng hưng
  tiếng anh giao tiếp cho trẻ em

  chung cư newskyline văn quán
  hateco hoàng mai một kế hoạch lâu dài, dù sao thì huyết dịch giác tĩnh của Xà thú tại Âu
  Đặc Tư này mỗi ngày lại không ngừng gia tăng.

  Đương nhiên rồi, làm ra chừng đó dược hoàn thì số lượng bã thuốc cũng
  phải nhiều tương ứng. Sáu ang lớn Tẩy Tủy Thủy đã làm cho thực lực của
  hai sư đoàn Nanh Sói và Cuồng Long một lần nữa lại có đột phá kinh
  người. Nanh Sói trên dưới một vạn người, với hiệu lực của hai ang lớn
  Tẩy Tủy Thủy, tất cả đều biến thành Thánh cấp. Một Sư đoàn Kiếm thánh a!
  Một quốc gia có thể có hơn mười Kiếm thánh đã kinh khủng lắm rồi, mà
  Đoạn Vân này lại có cả một sư đoàn! Hai vạn Cuồng Long chiến sĩ dùng bốn
  ang lớn Tẩy Tủy Thủy còn lại, tất cả đểu trở thành siêu cấp cường giả
  bát cấp và từ bát cấp trở lên! Một bát cấp Cuồng chiến sĩ đã có thể đả
  bại một trung giai Kiếm thánh! Mà trong đó, cửu cấp Cuồng chiến sĩ tổng
  cộng có tới hơn ngàn người! Cửu cấp Cuồng chiến sĩ so với cửu cấp Ma thú
  cường đại hơn nhiều lắm, một cửu cấp Cuồng chiến sĩ không cuồng hóa có
  thể đả bại cửu cấp Ma thú đồng giai, hơn nữa nếu cuồng hóa, lực chiến
  đấu còn có thể tăng lên nữa. Mà Tộc trưởng Cuồng chiến sĩ Pháp Lạp Kì,
  nhi tử Mẽ khắc của Pháp Lạp Kì, còn có Lạp Lực là thành viên Gia tộc sớm
  nhất, Tạp Lạc Phu cùng sáu Cuồng chiến sĩ khác cũng được Đoạn Vân đặc
  biệt chiếu cố tới, dưới hiệu quả của hai lạp đặc cấp Tẩy Tủy Đan, vốn
  bọn họ chỉ là cửu cấp chiến sĩ đã trở thành nhóm Cuồng chiến sĩ đầu tiên

  chung cư hà nội

  dịch vụ hoàn thuế
  dịch vụ kế toán thuế
  dịch vụ quyết toán thuế
  khoá học kế toán thuế
  trung tâm kế toán
  dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng

  dich vu ke toan noi bo

  ReplyDelete
 2. [URL="http://al-mostakbl.com/purchase-used-furniture/"]شراء الاثاث المستعمل بالرياض[/URL]
  [URL="http://al-mostakbl.com/purchase-used-furniture/"]شراء اثاث مستعمل بالرياض[/URL]

  ReplyDelete
 3. This website can live streaming , you can join at my site :
  agen judi online terpercaya
  Prediksi Bola

  Thank you
  agenpialaeropa.club
  gamesonline.ga
  beritasemasaterikini.net

  ReplyDelete