Sunday, October 21, 2012

Microsoft Dynamics AX 2012 Excel Add-in – Questions and Answers (Related Records)

Microsoft Dynamics AX 2012
Excel Add-in – Questions and Answers (Related Records)
 
Purpose: The purpose of this document is to provide answers to frequently asked questions related to Microsoft Dynamics AX 2012 Excel Add-in.
 
Question: How does Microsoft Dynamics AX 2012 Excel Add-in deal with Related Records?
 
Answer: The way the system implements Related records logic in Excel Add-in varies depending on AIF proxy classes implementation for particular business entities. In this document to illustrate main concepts I will use Sales order (SalesTable/SalesLine) and Purchase order (PurchTable/PurchLine) business entities in Microsoft Dynamics AX 2012.
 
Details
 
SalesTable/SalesLine and PurchTable/PurchLine Tables in Microsoft Dynamics AX 2012 have corresponding AxSalesTable/AxSalesLine and AxPurchTable/AxPurchLine AIF Proxy classes. All AIF Proxy classes extend AxInternalBase class. AxInternalBase class in its turn implements some core methods related to data manipulation. One of core methods in AxInternalBase class is doSave method. Focusing on Related records in this investigation we'll take a closer look at createOrUpdateRelatedRecords method where Related records logic is usually implemented.
 
 
Sales order – Sales line and Purchase order – Purchase line
 
Data Model
 
<![if !vml]><![endif]>
 
In Microsoft Dynamics AX 2012 you can add Miscellaneous charges to Sales order/line and Purchase order/line. MarkupTrans Table contains all types of Miscellaneous charges transactions and references to the original document by TableID/RecID (TransTableID/TransRecID).
 
Rich Client
 
Out-of-the-box in Rich Client once you change Charges group on Sales order MarkupTrans record(s) may be automatically populated based on predefined rules (Automatic charges)
 
 
This is triggered in update method of SalesTableType class
 
Classes\SalesTableType\Methods\update
 
Call Stack:
<![if !supportLists]>-          <![endif]>Classes\Markup\insertMarkupTrans
<![if !supportLists]>-          <![endif]>Tables\SalesTable\Methods\createMarkupTrans
<![if !supportLists]>-          <![endif]>Classes\SalesTableType\Methods\update
<![if !supportLists]>-          <![endif]>Tables\SalesTable\Methods\update
<![if !supportLists]>-          <![endif]>Forms\SalesTable\Data Sources\SalesTable\Methods\update
 
The principal difference between Rich Client and Excel Add-in is that in Rich Client some code is executed on the client which allows for interactive data manipulation (stateful behavior) and Excel Add-in will have to go through formal AIF interface every time the data is published into Microsoft Dynamics AX 2012 (stateless behavior). Please note that when you deal with Form in Rich Client you already deal with predefined dataset as opposite to Excel Add-in where you have to define your dataset first. That's why in Rich Client it's possible to trigger Related records logic from Form interactively. For example, when the record is changed on Form Data source update method on respective Data source (and update methods on Table) will be executed.
 
Excel Add-in
 
Sales line – Miscellaneous charges
 
Call Stack:
<![if !supportLists]>-          <![endif]>Classes\AxSalesLine\createOrUpdateRelatedRecords
<![if !supportLists]>-          <![endif]>Classes\AxInternalBase\doSave
<![if !supportLists]>-          <![endif]>Classes\AxInternalBase\save
 
Please note that as soon as Excel Add-in uses formal AIF interface Related records will be populated when you publish data into Microsoft Dynamics AX 2012.
 
Purchase order – Purchase line
 
Rich Client
 
Similarly once you change Charges group on Purchase order MarkupTrans record(s) may be automatically populated based on predefined rules (Automatic charges)
 
 
This is triggered in update method of PurchTableType class
 
Classes\PurchTableType\Methods\update
 
Call Stack:
<![if !supportLists]>-          <![endif]>Classes\Markup\insertMarkupTrans
<![if !supportLists]>-          <![endif]>Tables\PurchTable\Methods\createMarkupTrans
<![if !supportLists]>-          <![endif]>Classes\PurchTableType\Methods\update
<![if !supportLists]>-          <![endif]>Tables\PurchTable\Methods\update
<![if !supportLists]>-          <![endif]>Forms\PurchTable\Data Sources\PurchTable\Methods\update
 
Excel Add-in
 
Purchase line – Miscellaneous charges
 
Call Stack:
<![if !supportLists]>-          <![endif]>Classes\AxPurchLine\createOrUpdateRelatedRecords
<![if !supportLists]>-          <![endif]>Classes\AxInternalBase\doSave
<![if !supportLists]>-          <![endif]>Classes\AxInternalBase\save
 
Please note that Related records logic will be executed after Defaulting logic when data is published into Microsoft Dynamics AX 2012 through AIF interface.
 
Version: Microsoft Dynamics AX 2012 R2
 
Tags: Dynamics ERP, Dynamics AX 2012, Excel, Dynamics AX 2012 Excel Add-in, Data Import, Data Conversion, Data Migration, Application Integration Framework, Question, Answer, Related Records.
 
Note: This document is intended for information purposes only, presented as it is with no warranties from the author. This document may be updated with more content to better outline the issues and describe the solutions.
 
Author: Alex Anikiev, PhD, MCP

4 comments:

 1. dịch vụ dọn dẹp sổ sách
  kế toán cho giám đốc quản lý
  học kế toán thực hành
  tiếng anh cho người đi làm trong bộ tộc đạt tới Kiếm thần, thực lực siêu cấp biến thái: Thần cấp
  Cuồng chiến sĩ, cho dù là Diệp Cô Thành cũng không hơn được quá nhiều so
  đám nửa người nửa ngợm siêu cấp, à không, là siêu cấp Cuồng chiến sĩ này!

  Chính ra Đoạn Vân muốn dùng một tháng thời gian nầy để cho thủ hạ mình
  phục dụng dược hoàn chế tạo thành đội quân siêu cấp biến thái, nhưng lại
  có một số người, à không là Long, với tầm mắt hạn hẹp đã hết lần này tới
  lần khác muốn quấy rầy Đoạn Vân, nếu không có nguyên nhân này thì có lẽ
  Đoạn Vân vẫn đang ở phòng luyện dược mà ra sức cố gắng nghiên cứu chế
  luyện cho sự nghiệp biến thái của mình.

  Điều này làm cho Đoạn Vân đối với Long Tộc rất bất mãn!

  "Thiếu gia, Thiên Long phái người tới báo lại, Lôi Ngạo, Tạp Tu Tư, còn
  có Man tộc phương Bắc, bọn họ ba thế lực lớn tạo thành một liên minh.
  Bọn họ tại biên giới Thiên Long tập kết số lượng lớn quân đội, phân
  thành hai lộ hướng tới Thiên Long quốc mà vây công! Hôm nay, quân đội
  Thiên Long đã thất bại và rút lui vài trăm dặm, bị mất một số tòa thành
  trì rồi!" Ước Hàn báo cho Đoạn Vân một chút tin tức từ Thiên Long.

  Đoạn Vân cau mày hỏi: "Tam quốc liên minh? Chẳng lẽ bọn họ không tuyên

  khoá học kế toán excel
  forum rao vat
  mu private
  học kế toán tại tphcm
  dịch vụ kế toán trọn gói


  căn hộ diamond bay resort
  chung cư hoà bình green city
  five star garden kim giang

  ReplyDelete
 2. This website can live streaming , you can join at my site :
  agen judi online terpercaya
  Prediksi Bola

  Thank you
  agenpialaeropa.club
  gamesonline.ga
  beritasemasaterikini.net

  ReplyDelete